ω-Conotoxin MVIIA

Code:
4289-v
Name:
ω-Conotoxin MVIIA
Cys-Lys-Gly-Lys-Gly-Ala-Lys-Cys-Ser-Arg-Leu-Met-Tyr-Asp-Cys-Cys-Thr-Gly-Ser-Cys-Arg-Ser-Gly-Lys-Cys-NH2 (Reported disulfide bonds between Cys1-Cys16, Cys8-Cys20, and Cys15-Cys25)
(M.W. 2639.1) C102H172N36O32S7
Reversible N-type Ca2+ Channel Blocker
Package Price(Yen) Availability Quantity  
Vial 0.5 mg 30,000 Ships within
1-3 business days
バルク見積もり

main

Purity:
≧98.0% (HPLC)
Other Name:
Ziconotide
Prialt
SNX-111
Storage:
-20 ℃
Source:
Marine Snail, Conus magus
Production:
Synthetic Product

Solubility: H2O (0.1 mM)

more information

Category:
Biologically Active Peptides

reference

  1. B.M. Olivera, L.J. Cruz, V. de Santos, G.W. Le Cheminant, D. Griffin, R. Zeikus, J.M. McIntosh, R. Galyean, J. Varga, W.R. Gray, and J. Rivier, Biochemistry, 26, 2086 (1987). (Original)
  2. K. Valentino, R. Newcomb, T. Gadbois, T. Singh, S. Bowersox, S. Binter, A. Justice, D. Yamashiro, B.B. Hoffman, R. Ciaranello, G. Miljanich, and J. Ramachandran, Proc. Natl. Acad. Sci. USA, 90, 7894 (1993). (Pharmacol.)
  3. J.A. Fox, Pflügers Arch., 429, 873 (1995). (Pharmacol.)
  4. B.M. Olivera,W.R. Gray, R. Zeikus, J.M. McIntosh, J. Varga, J. Rivier, V. De Santos, and L.J. Cruz, Science, 230, 1338 (1985). (Review)
  5. W.R. Gray, B.M. Olivera, and L.J. Cruz, Annu. Rev. Biochem., 57, 665 (1988). (Review)
  6. R.A. Myers, L.J. Cruz, J.E. Rivier, and B.M. Olivera, Chem. Rev., 93, 1923 (1993). (Review)
  7. B.M. Olivera, G.P. Miljanich, J. Ramachandran, and M.E. Adams, Annu. Rev. Biochem., 63, 823 (1994). (Review)

関連書類

PDF SDS: Japanese / English

他の製品を検索する
商品へのこだわり
当社の技術


Scroll to top